Wennemars

Privacybeleid

Wennemars Enjoy Calf Feeding B.V., Wennemars Service & Techniek B.V., Keenan Centrum Wennemars, Dairy Products Wennemars,  hierna aan te duiden als Wennemars, neemt de privacy van de personen met wie zij contact heeft zeer serieus. Dat kan gaan om klanten, medewerkers, zakelijke relaties of anderen. Wennemars vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacy verklaring wordt toegelicht hoe Wennemars uw persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Wennemars is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Wennemars zijn: Wennemars, Muldersstraat 2, 7722 TA Dalfsen, Tel +31 529 470999, info@wennemars.nl www.wennemars.nl

Wanneer verzamelt Wennemars uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Wennemars verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u uw gegevens op de website van Wennemars of bij een van onze medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Wennemars.

Waarvoor gebruikt Wennemars uw persoonsgegevens?

Wennemars gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

• Wennemars verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt Wennemars bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant en past Wennemars deze gegevens bij wijziging aan. Wennemars baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

• Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Wennemars persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Wennemars.

• Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van Wennemars de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van Wennemars betreffen.

• Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische (bedrijfs- en dier)resultaten gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van Wennemars.

• Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wennemars zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Wennemars kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Wennemars zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor van u toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wennemars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Wennemars. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wennemars heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daarnaast heeft Wennemars maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@wennemars.nl Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Cookiebeleid

Wennemars maakt via deze website gebruik van cookies. Wennemars vindt het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. De gegevens die u invult op deze site worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden waar u toestemming voor geeft en zullen nooit verstrekt worden aan derden.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Tevens worden cookies gebruikt om onze website te verbeteren en uw interesses en voorkeuren aan de hand van uw surfgedrag op te slaan. Het is sinds 2012 verplicht in Nederland om te melden dat een website gebruik maakt van cookies.

Weten cookies wie ik ben?
Nee. Uw persoonsgegevens komt een cookie niet te weten. Een cookie slaat alleen voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag op. De cookies kunnen dus nooit worden gebruikt om privégegevens van uw computer in te zien.

Zijn er verschillende soorten cookies?
Ja, er bestaan permanente, sessie, functionele en niet-functionele cookies.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Functionele cookies worden altijd geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies.

Niet functionele cookies
Naast functionele cookies gebruiken we ook analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website maar wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Zo plaatsen we ook niet functionele cookies om social media buttons te tonen.

Analytische cookies
Om het verkeer op en naar de website te monitoren maakt Wennemars gebruik van Google Analytics.

Kan ik Cookies verwijderen?
Ja, dit kan. U kunt Cookies blokkeren of verwijderen in uw internet browser. Er zijn programma’s beschikbaar die cookies voor u verwijderen. Wilt u zelf Cookies verwijderen of blokkeren dan kunt u bijvoorbeeld kijken op de website van de consumentenbond waar een duidelijke uitleg staat.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Wennemars kunt u contact opnemen via Muldersstraat 2, 7722TA Dalfsen, Tel +31 (0) 529 470999, info@wennemars.nl, www.wennemars.nl

Wijzigingen

De privacy verklaring van Wennemars kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vindt u altijd op de website van Wennemars.

Top